Pensionärsupproret mot pensionärsskatten

 

Sverige är fantastiskt! Det är såvitt bekant det enda landet där pensionärerna har högre skattesatser än löntagarna.

Detta är en följd av jobbskatteavdragen, som undantar pensionerna. Löntagarna har i fem omgångar fått sänkt skatt. Dessutom får de löneförhöjningar varje år. Pensionerna har i stället sänkts genom bromsen som slog till 2010 och 2011. I år är det dags igen: pensionerna sänks med 2,7 procent.

Skillnaden mellan löntagarnas standard och pensionärernas bara växer. Mellan 2009 och 2015 räknar man med att lönerna ökar med 17 procent, medan pensionerna står stilla. Allt fler pensionärer hamnar nu hos Kronofogden.

Man frågar sig om Alliansen vill öka klyftorna mellan löntagare och pensionärer. Som systemet nu är utformat får pensionärerna med sina lägre inkomster finansiera en del av löntagarnas skattelättnader. Varje månad förs miljarder över från pensionärerna till löntagarna.

Detta är Alliansens politik. Löntagarna själva tycks inte gilla systemet. Enligt en opinionsundersökning (Svenska Dagbladet den 21 augusti 2009) ville 60 procent av de tillfrågade att pensionärerna skall betala LÄGRE skatt än de som arbetar. Bara 1 procent tyckte att pensionärerna även i fortsättningen skall betala högre skatt.

Vid en jämförelse med andra länder blir den svenska ”modellen” obegriplig. Nästan alla länder har lägre skatt på pension än på lön. Det gäller Danmark, Norge och Finland. I vissa länder är skatten på pension betydligt lägre än skatten för löntagare. I Frankrike 13 procent lägre, i Nederländerna 15 procent lägre och i Tyskland 18 procent lägre.

Kampanjen mot pensionärsskatten kommer att pågå ända tills den avskaffas och särskilt intensivt inför höstens riksdagsval. Partier som utfäster sig att avskaffa de högre skattesatserna för pensionärer kan räkna med många röster från 2 miljoner pensionärer. Omvänt kommer Alliansen att straffas för den orättvisa och omoraliska pensionärsskatten.

Varje pensionär kan själv räkna ut hur mycket mer han eller hon betalar i skatt varje månad. Se Skattetabeller för beräkning av preliminär A-skatt 2014. (Finns under Skatteverket på nätet). Kolla först vilken tabell (29 – 37) som gäller för din kommun. Jämför sedan Kolumn 1 för löntagare och Kolumn 2 för pensionärer!

Grundavdragen har i några omgångar höjts för pensionärerna. Det har i någon mån minskat den totala skatt som pensionärerna betalar. Men orättvisan består. 2014 betalar en pensionär (enligt Tabell 32) över 3.300 kronor mer i skatt under året än en löntagare med samma inkomst. Det gäller vid lön eller pension på 12.000 kronor i månaden. Om lönen/pensionen är 15.000 blir skillnaden över 3.700 kronor. Vid en lön eller pension på 20.000 kronor i månaden betalar pensionären drygt 6.500 kronor mer i skatt på ett år.

Det är hög tid att pensionärer och andra reagerar mot de högre skattesatserna för pensionärer. Det kan t.ex. ske genom att denna text vidarebefordras till:  finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Sprid informationen om pensionärsupproret!

 

Texten publicerades i januari 2014.