Pensionärsskatten

 

(Sedan 2010 har jag i många debattinlägg kritiserat PENSIONÄRSSKATTEN. Störst genomslag fick en artikel i Aftonbladets nätupplaga den 19 februari 2016. Artikeln delades över 11.600 gånger på Facebook. Av över 7.700 personer i en omröstning höll c:a 95 % med mig. Min rubrik var ”Pensionärsskatten skapar sociala motsättningar”, men Aftonbladet ändrade den till ”Ska ni tvinga oss att lämna landet?”.)

 

De sociala motsättningarna ökar i Sverige. Sedan 2007 har pensionärer högre skattesatser än löntagare. Det beror på jobbskatteavdragen. Totalt blev det fem jobbskatteavdrag: 2007, 2008, 2009, 2010 och 2014.

Det var Alliansen som införde jobbskatteavdragen. Socialdemokraterna kritiserade alla fem avdragen men har i regeringsställning inte gjort något för att avskaffa dem.

Orättvisorna har blivit allt större. Sedan 2006 har lönerna nominellt stigit med 27,9 procent och pensionerna med 6,2 procent. Den reala utvecklingen var alarmerande: lönerna ökade under perioden med 15,8 procent, medan pensionerna sjönk med 3,9 procent. Inkomstgapet har blivit allt större.

Pensionerna har sänkts tre gånger genom bromsen: 2010, 2011 och 2014. Samtidigt har löntagarna genom årliga löneförhöjningar fått större inkomster.

Det normala är att skatten på pension är lägre än skatten på lön. Det är naturligt, eftersom pensionerna är lägre än löneinkomsterna. Så är det i de andra nordiska länderna. I många fall är skatterna på pension betydligt lägre än skatterna på lön: i Frankrike 13 procent lägre, i Nederländerna 15 procent lägre och i Tyskland 18 procent lägre.

Bara Sverige har en omvänd Robin Hood-politik. Man tar av de fattiga (pensionärerna) och ger åt de rika (löntagarna). Statens inkomster och utgifter är ju kommunicerande kärl. Man tar av vissa och ger åt andra.

Att orättvisan mot pensionärerna gäller stora belopp har Skattebetalarnas förening visat. Sedan 2007 har den som jobbar fått 170 000 kronor netto mer att röra sig med än pensionären. Om man jämför en pensionär och en anställd med 36 800 kronor i månaden visar det sig att pensionären har betalt 105 528 kronor mer i skatt 2007-2014 än den anställde.

Även i år är skillnaderna stora. På en genomsnittspension (16 239 kronor i månaden 2013) betalar pensionären i år 3 506 kronor i skatt. En löntagare med samma inkomst betalar 3 200. Skillnaden är alltså 306 kronor i månaden, eller 3 672 kronor per år.

När pensionen och lönen är 25 000 blir pensionärens skatt 6 552 kronor och löntagarens 5 697 kronor. Skillnaden är 855 kronor per månad, över 10 000 kronor på ett år.

Vid senaste årsskiftet fick de sämst ställda pensionärerna en liten höjning på sina inkomster. Men bortåt två miljoner pensionärer diskrimineras fortfarande. Det är märkligt att politikerna behandlar en stor grupp så illa. Var fjärde väljare är pensionär!

Eftersom socialdemokraterna inte snabbt tycks vilja avskaffa pensionärsskatten kan de pensionärer som orkar och vill tjäna mycket pengar på att flytta utomlands. Den särskilda inkomstskatten för pensionärer som bor utomlands (SINK-skatten) är 20 procent.

Om man bor i vissa länder blir skatten på pension ännu lägre. I Portugal är skatten på pension från enskild tjänst 0 procent! Men även med statlig och kommunal pension kan man få betydligt lägre skattesatser, i Frankrike t.ex. 14 procent i stället för det dubbla i Sverige.

Är det en sådan utveckling politikerna vill främja, att fler och fler pensionärer lämnar landet, tar med sin pension men inte sin höga skatt. Utomlands får de också lägre moms samt mer sol och värme.

Många nedskärningar har drabbat pensionärerna. Sedan år 2000 har 30 400 platser på äldreboenden försvunnit i Sverige. Hemtjänsttiden har samtidigt minskat, vilket sätter press på de äldres anhöriga. I Europa har vi det lägsta antalet sjukhussängar, 2,6 bäddar per 1 000 invånare.

Högkostnadsskyddet för läkarvård och läkemedel har urholkats. För vissa mediciner gäller inte längre något högkostnadsskydd. Man hör ofta talas om pensionärer som inte har råd att hämta ut sina mediciner. Många avslöjanden i media har visat hur pensionärer behandlas dåligt och får undermålig mat.

Hittills har vi inte hört några protester från löntagarnas sida mot att deras föräldrar har de högsta skattesatserna. Det verkar som om de trivs med sina jobbskatteavdrag och struntar i om den sociala sammanhållningen upphör. Det är hög tid att ta bort pensionärsskatten, om vi vill att Sverige skall bli ett solidariskt samhälle igen.