Sven Hirdman – Tillägg

Om Sven Hirdman finns ett avsnitt i min bok ”Diplomatminnen – av svenska diplomater från 1942 till 2017” (2018). 2023 utkom hans bok ”De hemliga rapporterna från Moskva; Från Ryssland 1994 till kriget i Ukraina 2022”.

Boken är en nyttig historielektion. I en inledning tecknar Sven Hirdman översiktligt bakgrunden. När Sovjetunionen upplöstes 1991 bildades 15 självständiga stater. Sovjetunionen hade 290 miljoner invånare, medan efterträdarstaten Ryska Federationen hade knappt 150 miljoner.

Vladimir Putin valdes till president Boris Jeltsins efterträdare våren 2000 med överväldigande majoritet. Putins första mandatperiod 2000-2004 blev lyckosam. Vid säkerhetskonferensen i München i februari 2007 höll Putin ett bryskt tal. Han sade att Ryssland skulle gå sin egen väg utifrån sina nationella intressen. 2008 blev det krig i Georgien, 2014 ockuperade Ryssland Krim, och i februari 2022 påbörjades kriget mot Ukraina.

I boken återges 14 depescher (rapporter riktade till utrikesministern). De var tidigare hemliga, men hemligstämpeln har nu kunnat lyftas med några smärre undantag. Dessutom finns några andra skrivelser och promemorior, t.ex. om Sveriges förhållande till Sovjetunionen och Ryssland.

Inför Hirdmans tillträde som ambassadör i Moskva 1994 sade han på ett möte på UD att hans främsta strävan skulle vara att öka den ömsesidiga förståelsen mellan Ryssland och Sverige. Han konstaterar i boken att de svensk-ryska relationerna var goda till mycket goda under hans period som ambassadör i Moskva till 2004.

Hirdman skriver om Putins alltmer framträdande misstänksamma, totalitära och paranoida drag. För egen del tror han på en regimförändring i Ryssland inom två år.