Om Rolf H. Lindholm

Rolf H. Lindholm är jur. dr och f.d. minister i UD. Han disputerade 1987 i internationell rätt på en avhandling om “Sveriges neutralitet”. (På Juridiska Fakultetens Dag i Lund den 26 maj 1988 höll Lindholm ett föredrag om avhandlingen – se särskild artikel). – Innehavare av firman Folkrättskonsulten. Medlem i Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning.

 

Född i Norberg 24 februari 1934. Föräldrar: förbundsordförande Harald Lindholm (se särskild artikel) och Märta Lindholm, född Eriksson.

 

Jur. kand. 1962. Tjänstgöring i UD 1962-1995. Utlandsplaceringar i Alger, Bonn, Kairo, Bern, Paris, New York (FN-delegationen) och Nairobi.

 

 

Rolf H. LindholmBosatt på Vätö norr om Norrtälje sedan 1995.

 

Gift med Gisela Wahl 1967. Barn: Sven, Charlotte och Henriette.

 

Skrifter: Sveriges neutralitet (doktorsavhandling 1987), Sverige under kalla kriget; En dokumentsamling om Sveriges neutralitetspolitik (2000), Historiska platser; En resa genom Sverige (2003), Huvudlinjer i Dag Hammarskjölds Vägmärken (2006), Upptäcktsresor i Afrika (2007), Upptäcktsresor i Asien (2007), Upptäcktsresor i Amerika (2007), Upptäcktsresor i Oceanien, Arktis och Antarktis (2007), Kalla kriget och Sverige (2008), Diplomatliv (2008), Neutraliteten (2008), Folkrätt och utrikespolitik (2008), Räddningsaktioner; Svenska insatser under andra världskriget (2009), Levande svensk litteratur; 800-1800 (2010), Huvudlinjer i Heliga Birgittas Uppenbarelser (2011), Levande svensk litteratur; 1800-talet (2011), Levande svensk litteratur; 1900-talet (2012), Levande svensk litteratur; Efter 1950 (2013), Utrikespolitik och historia (2014), Diplomatminnen – av svenska diplomater från 1942 till 2017 (2018).

 

Politiska aktiviteter: medlem i Centerpartiet (Östermalmscentern) 1992-1994, kandidat för EU-MOTSTÅNDARNA, Tvärpolitisk rikslista, i riksdagsvalet 1994, kandidat för Fria EU-kritiker i Europaparlamentsvalet 1995, startade SverigeEntusiasterna 1996 (firman SverigeEntusiasten inregistrerades hos Patent- och registreringsverket), kandidat för EU-motståndarna i Europaparlamentsvalet 2004.

 

Sedan sommaren 2010 är Rolf Lindholm engagerad i kampen mot de högre skattesatserna för pensionärer. Han startade ”Pensionärsupproret mot pensionärsskatten” på nätet och har skrivit många debattartiklar, som har publicerats av olika tidningar (ibland digitalt).

 

 

 

__________

 

Rolf Lindholm växte upp i Södertälje, där han var bosatt 1937-1951. Han tog realexamen 1950 och arbetade sedan till och med hösten 1951 som journalist på Länstidningen i Södertälje. 1952-1954 var han banktjänsteman hos Handelsbanken i Stockholm. Han var en av grundarna av (och kassör i) Kulturföreningen Psyché i Södertälje (se särskild artikel). Föreningen bildades den 3 mars 1953. (En hel del handlar om Psyché i Åke Dauns bok “Ungdomen är de vilda förhoppningarnas tid” – 2009). Under värnplikten från maj 1954 till augusti 1955 genomgick Lindholm underofficersutbildning. I januari 1956 började han studera på Enskilda Gymnasiet och tog studentexamen som privatist våren 1958. Hösten samma år inleddes juridikstudierna. Under studietiden bättrade han på finanserna med olika lärarvikariat. Lindholm blev katolik 1960. Jur. kand.-examen avlades hösten 1962. Senare samma höst antogs han som attaché i utrikesdepartementet.