De är bedragna

Man kan utgå från att äldrefrågorna – och särskilt skatterna på pensionerna – blir viktiga vid riksdagsvalet den 19 september. 1,7 miljoner av de röstberättigade är ju pensionärer.

Både alliansen och den tidigare socialdemokratiska regeringen har missgynnat pensionärerna. År 2002 togs 250 miljarder kronor från AP-fonderna. Om det inte hade skett, skulle förmodligen bromsen inte ha slagit till i år.

Nästan alla pensionärer har fått sänkt skatt i år – valåret.

Men ännu allvarligare är att skatten på pensioner är högre än på arbetsinkomster. Det är en följd av jobbskatteavdraget, som undantar pensionärerna, trots att pension är uppskjuten lön.

Dubbelt märkligt är det med högre skattesats för pensionärer, eftersom pensionerna är lägre än arbetsinkomsterna.

En undersökning som omfattade 18 länder visade att Sverige är det enda landet med högre skatt för pensionärer än andra.

Enligt en opinionsundersökning (Svenska Dagbladet den 21 augusti 2009) ville 60 procent av de tillfrågade att pensionärerna skall betala LÄGRE skatt än de som arbetar. Bara 1 procent tyckte att pensionärerna även i fortsättningen skall betala högre skatt.

Ett faktum är att under de senaste tio åren (1999-2008) har pensionärerna halkat efter ekonomiskt. Tillbakagången var nästan 10 procent. Jobbskatteavdraget innebär att man tar av pensionärerna för att ge åt de yrkesverksamma – som dessutom får årliga löneförhöjningar.

Det är inte att undra på att många pensionärer är frustrerade. Talet om satsningar på pensionärerna från alliansens sida klingar falskt. Man har höjt grundavdragen, vilket lett till något lägre skatt. Men det är småsmulor. Man har tagit 1000 kronor i månaden (eller mer) under fyra år och ger ibland tillbaka någon hundralapp.

Åldersdiskrimineringen gör att många pensionärer känner sig bedragna av politikerna. En del kommer säkert att proteströsta i valet – eller inte rösta alls.

(Debattartikeln var införd i Norrländska Socialdemokraten den 14 juli 2010. Den publicerades även av NSD på nätet med rubriken “Pensionärer är bedragna”. Min rubrik var “Pensionsfrågan i valet”. – Arbetarbladet hade artikeln i sin nätupplaga den 29 juni med rubriken “Pensionärerna känner sig bedragna”.).