Nu är vi populära – men lika fattiga

Den orättvisa beskattningen av pensionerna har blivit en brännande valfråga – med all rätt! Nu vill båda blocken vinna röster från pensionärerna genom att utlova skattesänkningar. Det är dock ganska tomma vallöften.

Alliansen vill höja grundavdragen för pensionärer 2011, men talar om senare skattesänkningar för pensionärer bara “om ekonomin utvecklas i rätt riktning”.

De rödgröna vill ta bort hela skillnaden under nästa mandatperiod, men enligt Mona Sahlin bara “om den svenska ekonomin tillåter det”.

För pensionärerna har de dåliga nyheterna hopat sig. Vi har just fått veta att pensionerna nästa år kommer att sänkas med 4,3 procent. Samtidigt har löntagarna fått stora skattelättnader genom jobbskatteavdraget, som undantar pensionärerna trots att pension är uppskjuten lön.

Finansminister Anders Borg skröt i riksdagen i juni med att “vi har kunnat sänka skatterna för vanliga låg- och medelinkomsttagare med över tusen kronor i månaden”. Alliansen har skapat större klyftor mellan löntagare och pensionärer.

Den som får 12 000 kronor i pension betalar enligt skattetabellerna 660 kronor mer än en löntagare med samma inkomst. För en pension på 15 000 är skatten cirka 800 kronor högre varje månad, och vid 20 000 i pension är den månatliga skillnaden ungefär 1 100 kronor. Var och en kan räkna ut hur mycket mer han/hon som pensionär får betala i skatt per år och under fyra år.

Det är dubbelt märkligt med högre skattesatser för pensionärer, eftersom pensionerna är lägre än arbetsinkomsterna. Härtill kommer att löntagarna får årliga löneförhöjningar.

En undersökning som omfattade 18 länder visade att Sverige är det enda landet med högre skatt för pensionärer än andra. Nästan alla länderna har lägre skatt på pensioner än på lön.

Ett faktum är att under de senaste tio åren (1999-2008) har pensionärerna halkat efter ekonomiskt. Tillbakagången var nästan 10 procent. Flertalet pensionärer har små marginaler. För många som har egna hem var det svårt att klara vinterns chockpriser på el. Och nästa år sänks pensionerna med 4,3 procent.

Pensionsfrågan borde bli en av huvudfrågorna i höstens val – i varje fall för 1,8 miljoner pensionärer (och för dem som snart ska gå i pension). Vi har då en möjlighet att straffa alliansen för dess djupt omoraliska skattepolitik.

(Debattartikeln var införd i Aftonbladet den 2 september 2010. Min rubrik var “Pensionsfrågan i valet”.).