Tomma löften

Både alliansen och de rödgröna lovar mindre skillnader i skattesatserna för pensionärer och löntagare. Man bör dock se upp.

Det är inga egentliga löften, enligt Fredrik Reinfeldt bara en ambition “om ekonomin visar överskott”. Mona Sahlin vill helt ta bort skillnaden under nästa mandatperiod “om den svenska ekonomin tillåter det”.

Moderaterna månar särskilt om de förmögna pensionärerna. Skattesänkningen för den som har en pension på 4000 kronor blir bara 126 kronor i månaden, för den som har 25000 föreslås 242 kronor, men för den som har en hög pension på 40000 kronor varje månad blir sänkningen 657 kronor (DN 15 augusti). Tala om rättvisa!

En annan sak är att vallöften ofta överges. I förra valet lovade Göran Hägglund sänkt skatt på bensin. Det var ett kd-löfte som togs tillbaka omedelbart efter valet. Hägglund har ingen trovärdighet när han i årets val utfärdar nya vallöften.

Pensionärerna vill helst se konkreta vallöften. Skillnaden när det gäller skattesatserna för inkomst av pension och inkomst av lön skall helt avskaffas. (Senare bör LÄGRE skattesatser införas för pensionärerna än för löntagarna, vilket är regel i alla jämförbara länder).

Dessutom: Pensionärerna borde kompenseras för den merskatt som de har betalt under denna mandatperiod genom att de undantogs från jobbskatteavdraget, trots att pension är uppskjuten lön (och inte något slags bidrag).

Låt oss få vallöften som är något värda och inte bara tomma slag i luften!

(Insändaren var införd i Länstidningen Östersund den 26 augusti 2010. Den återfanns också på tidningens webbsida. – Tidningen Folkets nättidning publicerade insändaren samma dag med min rubrik “Bedrägliga vallöften”. – Norrländska Socialdemokraten tog med insändaren den 2 september under rubriken “De bara lovar”.).