Pensionsfrågan i valet

För pensionärerna hopar sig de dåliga nyheterna. Vi har fått veta att pensionerna nästa år kommer att sänkas med 4,3 procent. Samtidigt har löntagarna fått stora skattelättnader genom jobbskatteavdraget, som undantar pensionärerna trots att pension är uppskjuten lön.

Finansminister Anders Borg skröt i riksdagen i juni med att ”vi har kunnat sänka skatterna för vanliga låg- och medelinkomsttagare med över tusen kronor i månaden”. Alliansen har skapat större klyftor mellan löntagare och pensionärer. Den som får 12.000 kronor i pension betalar enligt skattetabellerna 660 kronor mer än en löntagare med denna inkomst. För en pension på 15.000 är skatten c:a 800 kronor högre varje månad. Vid 20.000 i pension är den månatliga skillnaden ungefär 1.100 kronor. Var och en kan räkna ut hur mycket mer han/hon som pensionär får betala i skatt per år, under fyra år – och kanske under åtta år.

Pensionärerna har missgynnats både av alliansen och av den tidigare socialdemokratiska regeringen. År 2002 togs 250 miljarder (250 tusen miljoner) kronor från AP-fonderna. Om det inte hade skett, skulle förmodligen bromsen inte ha slagit till i år och nästa år.

Men ännu allvarligare är de högre skattesatserna för pensionärer än för löntagare. Dubbelt märkligt är det eftersom pensionerna är lägre än arbetsinkomsterna. Härtill kommer att löntagarna får årliga löneförhöjningar. Är det alliansens avsikt att skapa motsättningar mellan pensionärer och löntagare? Det ser så ut. Hur skall man annars tolka denna åldersdiskriminering?

En undersökning som omfattade 18 länder visade att Sverige är det enda landet med högre skatt för pensionärer än andra.

Enligt en opinionsundersökning (Svenska Dagbladet den 21 augusti 2009) ville 60 procent av de tillfrågade att pensionärerna skall betala LÄGRE skatt än de som arbetar. Bara 1 procent tyckte att pensionärerna även i fortsättningen skall betala högre skatt.

Ett faktum är att under de senaste tio åren (1999-2008) har pensionärerna halkat efter ekonomiskt. Tillbakagången var nästan 10 procent.

Och nästa år sänks pensionerna med 4,3 procent. Hur stora blir löneförhöjningarna och skattesänkningarna för dem som ännu arbetar? Man kan förutse ett nytt pensionärsuppror.

Många pensionärer känner sig upprörda. Talet om satsningar på pensionärerna från alliansens sida klingar falskt. Man har höjt grundavdragen, vilket lett till något lägre skatt. Men det är småsmulor. Man har tagit 660, 800 eller 1.100 kronor i månaden (enligt exemplen ovan) och ger ibland tillbaka någon hundralapp.

Pensionsfrågan borde bli en av huvudfrågorna i höstens val – i varje fall för 1,7 miljoner pensionärer (och för dem som snart skall gå i pension). Vi har då en möjlighet att straffa alliansen för dess djupt omoraliska skattepolitik.

(Debattartikeln var införd i Karlskoga-Kuriren (också i nätupplagan) den 12 augusti 2010).