Harald Lindholm

Från 1966 till pensioneringen 1975 var Erik Harald Lindholm (1910-2004) förbundsordförande i Handelstjänstemannaförbundet (HTF). Redan 1945 hade han anställts som ombudsman i HTF. Tidigare var han järnhandelsbiträde, först i Norberg och från 1937 i Södertälje.

 

1933 gifte sig Harald med Märta Eriksson (1914-1969). De fick barnen Rolf (född 1934), Margareta (född 1944) och Bengt (född 1945). Äktenskapet upplöstes den 3 april 1958. Harald ingick den 3 maj 1958 äktenskap med Stina Adalberth (1920-2012). 1960 föddes dottern Eva.

 

____________________

 

Harald Lindholm föddes i byn Flängan utanför Norberg den 14 november 1910. Det var dåliga tider när han växte upp under och efter första världskriget. Det första arbetet var som cyklande brödutkörare åt en bagare. 1926 började Harald som springpojke och efter två år som biträde i järnhandeln (Nya Järn) vid torget i Norberg.

 

Märta Eriksson var också född i Flängan, den 12 februari 1914. På våren 1933 började de umgås, och den 2 december samma år gifte de sig. 1937 flyttade familjen till Södertälje, där Harald fick anställning i järnhandeln Nillson & Luthman vid Storgatan.

 

1932 blev Harald medlem i Västmanlands och Närkes järnhandelsbiträdesförening. Under tiden i Södertälje engagerade han sig fackligt. 1939 blev han platsombud (uppbördsman) för de järnhandelsanställdas Södermanlandsdistrikt. 1940 invaldes Harald i distriktsstyrelsen, först som sekreterare och efter ett par år som ordförande. 1944 utsågs han till ordförande i de Järnhandelsanställdas Riksförbund. HTF:s förbundsordförande Rudolf (Rulle) Lindforss uppsökte Harald och värvade honom som ombudsman i HTF.

 

Anställningen i HTF började den 1 juli 1945. HTF hade då c:a 8.000 medlemmar, varav 1.200 var järnhandelsbiträden. Harald pendlade med tåget mellan Södertälje och Stockholm, men 1950 flyttade familjen till Johanneshov.

 

Under en period (1948-1950) lämnade de Järnhandelsanställdas Riksförbund HTF på grund av ett gränsdragningsbeslut mellan fackförbunden. Meningen var att järnhandelsbiträdena skulle tillhöra Handels inom LO. I stället bildades ett eget förbund, Sveriges Affärs- och Kontorsanställdas Förbund (SAK) med lokaler på Hantverkargatan i Stockholm. Förbundet utgav SAK-Kuriren med Harald Lindholm som redaktör och ansvarig utgivare.

 

I slutet av 1950 återkom de järnhandelsanställda till HTF. 1954 blev Harald andre ombudsman i HTF med säte i förbundsstyrelsen. 1966 efterträdde han Rudolf Lindforss som förbundsordförande. Under de nio åren till pensioneringen 1975 fördubblades HTF:s medlemsantal från 42.000 till 84.000. Som förhandlare var Harald Lindholm respekterad på båda sidor av förhandlingsbordet. Han beskrevs som en passionerad förhandlare med starkt fokus på medlemmarnas löner och villkor.

 

Anmärkning:

HTF (Handelstjänstemannaförbundet) och SIF (Senska industritjänstemannaförbundet) slogs 2007 samman till fackförbundet Unionen.