Pensionärsupproret mot pensionärsskatten

Sverige är underbart! Det är såvitt bekant det enda landet där pensionärerna har högre skattesatser än löntagarna.

Detta är en följd av jobbskatteavdraget, som undantog pensionerna. Löntagarna har i flera omgångar fått sänkt skatt.

Dessutom får de löneförhöjningar varje år. Pensionerna har i stället sänkts genom bromsen som slagit till flera gånger och väntas leda till ytterligare sänkningar 2014 och 2015.

Skillnaden mellan löntagarnas standard och pensionärernas bara växer. Mellan 2009 och 2015 räknar man med att lönerna ökar med 17 procent, medan pensionerna står stilla. Allt fler pensionärer hamnar nu hos Kronofogden.

Man frågar sig om Alliansen vill öka klyftorna mellan löntagare och pensionärer. Som systemet nu är utformat får pensionärerna med sina lägre inkomster finansiera en del av löntagarnas skattelättnader.

Varje månad förs miljarder över från pensionärerna till löntagarna.

Detta är Alliansens politik. Löntagarna själva tycks inte gilla systemet.

Enligt en opinionsundersökning (Svenska Dagbladet den 21 augusti 2009) ville 60 procent av de tillfrågade att pensionärerna ska betala lägre skatt än de som arbetar.

Bara en (1) procent tyckte att pensionärerna även i fortsättningen ska betala högre skatt.

Vid en jämförelse med andra länder blir den svenska ”modellen” obegriplig. Nästan alla länder har lägre skatt på pension än på lön. Det gäller Danmark, Norge och Finland.

I vissa länder är skatten på pension betydligt lägre än skatten för löntagare. I Frankrike 13 procent lägre, i Nederländerna 15 procent lägre och i Tyskland 18 procent lägre.

Kampanjen mot pensionärsskatten kommer att pågå ända tills den avskaffas – och särskilt intensivt inför nästa riksdagsval. Partier som utfäster sig att avskaffa de högre skattesatserna för pensionärer kan räkna med många röster från 1,9 miljoner pensionärer. Omvänt kommer Alliansen att straffas för den orättvisa och omoraliska pensionärsskatten.

Varje pensionär kan själv räkna ut hur mycket mer han eller hon betalar i skatt varje månad.

Beställ skattetabellen på Skatteverkets servicetelefon 020-567 000. Kod 7713: Skattetabell för löntagare och pensionärer. Jämför kolumn 1 för löntagare och kolumn 2 för pensionärer!

Grundavdragen har i några omgångar höjts för pensionärerna. Det har i någon mån minskat den totala skatt som pensionärerna betalar. Men orättvisan består. 2013 betalar en pensionär över 3 000 kronor mer i skatt under året än en löntagare med samma inkomst. Det gäller vid lön eller pension på 12 000 kronor i månaden. Om lönen/pensionen är 15 000 blir skillnaden större.

Vid en lön eller pension på 20 000 kronor i månaden betalar pensionärern över 6 000 kronor mer i skatt på ett år.

Det är hög tid att pensionärer och andra reagerar mot de högre skattesatserna för pensionärer. Det kan till exempel ske genom att man skickar ett meddelande till finansdepartementet om att man stödjer pensionärsupproret mot pensionärsskatten.

 

Artikeln var införd i Länstidningen Östersund den 16 april 2013. Den publicerades samtidigt på nätet. Rubriken hade ändrats till ”Pensionärsskatten är helt obegriplig”.

Samma artikel intogs i Dala-Demokraten den 23 april 2013 med rubriken ”Upproret mot skatterna”.

Göteborgs-Posten publicerade debattartikeln på nätet den 10 maj 2013 med rubriken ”Ingen vill behålla pensionärsskatten”.

Den 3 juni 2013 infördes artikeln också i Hudiksvalls Tidning. Rubriken var ”Dags för uppror mot pensionärsskatten”.

Skånska Dagbladet publicerade texten den 10 juni 2013 under rubriken ”Uppror mot pensionärsskatten”.

Nyhetssajten dt.se (Dalarnas Tidningar) tog med texten den 2 juli 2013.