Löntagarna plundrar pensionärerna

Politikerna – både Alliansen och Socialdemokraterna – har under många år låtit löntagarna plundra pensionärerna.

Att det är en avsiktlig politik framgår av att jobbskatteavdragen undantar pension. Hittills har fyra jobbskatteavdrag införts och ett femte planeras träda i kraft vid nästa årsskifte. Samtidigt höjs brytpunkten för statlig inkomstskatt. Totalt ger man 15 miljarder till dem som redan har det bäst. Typiskt är att de mest gynnade är de som har de högsta lönerna.

De högre skattesatserna på pension innebär att pensionärerna delvis finansierar löntagarnas standardförbättringar. För löntagarna är det fråga om skattesänkningar på tusentals kronor per månad. Pensionärerna har ibland bara fått någon hundralapp i månaden i lägre skatt genom att grundavdragen höjts.

Klyftan mellan löntagarna och pensionärerna blir allt större. Det verkar inte som om detta stör löntagarna. Man hör inga protester från det hållet mot att skattesatserna är högre för pensionärerna (med lägre inkomster) än för löntagarna (med högre inkomster). Kanske gillar man läget att föräldrarna och andra pensionärer tvingas bidra till den egna standardförbättringen. Dessutom får löntagarna årliga löneförhöjningar.

I vettiga länder är skatterna på pension lägre än på löner. Det gäller till exempel de nordiska länderna. I vissa fall är skillnaderna stora. I Frankrike är skatten på pension 13 procent lägre än på lön, i Nederländerna 15 procent lägre och i Tyskland 18 procent lägre.

Ett femte jobbskatteavdrag skulle öka orättvisorna ännu mer. Det vore naturligt om pensionärerna i nästa års riksdagsval straffade allianspartierna genom att vägra rösta på dem. Det finns 1,9 miljoner pensionärer, som tycker att misshandeln har pågått alltför länge.

Socialdemokraterna kan inte skryta med en bättre politik mot pensionärerna. De har varje gång motsatt sig jobbskatteavdragen – och sedan accepterat dem. Samma spel bedrivs nu. Man är emot ett femte jobbskatteavdrag men förklarar att man i regeringsställning inte kommer att riva upp det.

Dessutom har den socialdemokratiska regeringen i tre steg 1999-2001 tagit 45 + 45 + 155 miljarder från AP-fonderna för att avbetala på statsskulden. Totalt är det 245 miljarder (245 tusen miljoner) kronor. Om detta inte hade skett skulle bromsen inte ha behövt slå till 2010, 2011 och 2014 med sänkta pensioner som följd.

Det är hög tid att allt fler reagerar mot den omvända Robin Hood-politik som partierna bedriver. Man tar av de fattiga och ger åt de rika. De högre inkomstskattesatserna gäller för pensionärer men också för föräldralediga, arbetslösa och sjukskrivna. Det är bara löntagarna som är vinnare i Alliansens Sverige.

Löntagarklassen är Sveriges nya överklass. Politikerna tillhör själva löntagarklassen – den enda grupp som har gynnats sedan slutet av 1990-talet.

Vid valet 2014 står löntagarklassen – med sina fem jobbskatteavdrag – mot alla andra. Den största missgynnade gruppen är pensionärerna. Men också arbetslösa, sjukskrivna, föräldralediga och andra har anledning fråga sig om man verkligen vill stödja ett alliansparti.

 

Artikeln infördes i Nya Wermlands-Tidningen (också på nätet) den 1 oktober 2013.

En något förkortad version publicerades på nätet av veteranen.se (organ för SPF, Sveriges Pensionärsförbund) den 27 september 2013.