COCOM och neutralitetspolitiken

LITTERATUR

 

 

Gerard Aalders, Swedish Neutrality and the Cold War, 1945-1949, 1989

 

 

Gunnar Adler-Karlsson, Western Economic Warfare 1947-1967; A Case Study in Foreign Economic Policy, 1968

 

 

Gunnar Adler-Karlsson, Västerns ekonomiska krigföring 1947-1967, 1970

 

 

Wilhelm Agrell, Fred och fruktan; Sveriges säkerhetspolitiska historia 1918-2000, 2000

 

 

Christer Ahlström, Stockholmsöverenskommelsen rörande den svenska öst-väst-handeln ett folkrättsligt bindande avtal?, 1996

 

 

Ulf Bjereld, Alf W Johansson och Karl Molin, Sveriges säkerhet och världens fred; Svensk utrikespolitik under kalla kriget, 2008

 

 

Mikael Holmström och Tom von Sivers, Tekniken som vapen; USAs exportkontroll, 1985

 

 

Birgit Karlsson, Handelspolitik eller politisk handling; Sveriges handel med öststaterna 1946-1952, 1992

 

 

Birgit Karlsson, Neutrality and Economy: The Redefining of Swedish Neutrality, 1946-52, i: Journal of Peace Research 1995, sid. 37-48

 

 

KU 1981/82:35 (om Datasaabaffären)

 

 

Hans Landberg, På väg …; Dag Hammarskjöld som svensk ämbetsman, 2012

 

 

Rolf H. Lindholm, Folkrätt och utrikespolitik, 2008

 

 

Rolf H. Lindholm, Sveriges neutralitet, 1987

 

 

Rolf H. Lindholm, Sverige under kalla kriget; En dokumentsamling om Sveriges neutralitetspolitik, 2000

 

 

Sture Lindmark, Den amerikanska embargopolitiken mot öststaterna Dess följder för svensk utrikeshandel, i: Nordic Journal of Soviet and East European Studies, 1985, sid. 39-50

 

 

Linda Melvern/Nick Anning/David Hebditch, Tekno-banditerna; Om smuggling av högteknologi från väst till öst, 1984

 

 

Ulrika Mörth & Bengt Sundelius, Interdependens, konflikt och säkerhetspolitik; Sverige och den amerikanska teknikexportkontrollen, 1998

 

 

Bengt Nilson, Undéns tredje väg: Sverige i det kalla kriget, 1950-1952, i: Scandia 1994, sid. 67-97

 

 

Mikael Nilsson, Tools of Hegemony; Military Technology and Swedish-American Security Relations 1945-1962, 2007

 

 

Riksdagens protokoll 1981/82:145-146 (om Datasaabaffären)

 

 

SOU 1994:11, Om kriget kommit …; Förberedelser för mottagande av militärt bistånd 1949-1969

 

 

SOU 2002:95, Forskarrapporter till Säkerhetstjänstkommissionen; Thomas Jonter, sid. 135-192

 

 

SOU 2002:108, Fred och säkerhet; Svensk säkerhetspolitik 1969-1989

 

 

Åke Sparring, USA:s teknikembargo, i: Världspolitikens Dagsfrågor, Nr 12, 1985

 

 

Niklas Stenlås & Mikael Nilsson, Cold War Neutrality and Technological Dependence: Sweden’s Military Technology and the East-West Trade, i: Jari Eloranta & Jari Ojala (eds), East-West Trade and the Cold War, 2005, sid. 133-151

 

 

Jan Stålhandske, Den amerikanska kontrollen av teknikexport särskilt dess inverkan på svensk exportkontroll, 1987

 

 

Sverker Åström, Ögonblick, 1992