Kampen mot pensionärsskatten fortsätter

 

 

Det gick i valet som jag trodde i mina debattartiklar (t.ex. i Dala-Demokraten den 26 augusti). Jag skrev: ”Man kan förutse att Alliansen gör ett katastrofval i höst. S tycks missa chansen att få fler pensionärsröster. Troligen blir därför socialdemokraternas valresultat riktigt dåligt. SD kommer förmodligen att göra ett rekordval. Det beror delvis på andra partiers ointresse för pensionärsskatten.”

 

Kampen mot den högre skatten för pensionärer än för löntagare kommer att fortsätta. Hittills var Alliansen den viktigaste måltavlan för kritiken. Man införde jobbskatteavdragen och därmed de högre skattesatserna för pensionärerna. Det blev värre och värre med till slut fem jobbskatteavdrag, som gjorde det möjligt för löntagarna att shoppa loss. Samtidigt lät man bromsen slå till tre gånger med sänkta inkomster för pensionärerna som följd.

 

Allra mest upprörande var det att man vid senaste årsskiftet införde det femte jobbskatteavdraget och samtidigt sänkte inkomsten för pensionärerna.

 

Från och med nu blir socialdemokraterna den viktigaste måltavlan för kritiken mot pensionärsskatten – och särskilt Magdalena Andersson. Hon gjorde ett katastrofalt uttalande i valrörelsen om att ”pensionärerna får vänta”. Hur länge? Tills de dör? Om det är någon grupp som har svårt att vänta på förbättringar så är det pensionärerna. De har inte så mycket tid på sig.

 

S har bara lovat att c:a 100.000 garantipensionärer skall få en skattelättnad på 76 kronor i månaden från nästa årsskifte. Ett andra steg – kanske 2016 – skulle gälla pensionärer med en pension under 12.000 kronor i månaden. För övriga pensionärer – 1,5 miljon personer – utlovas ingenting!

 

Den nya socialdemokratiskt ledda regeringen kommer att jagas med blåslampa så länge man inte gör något ordentligt åt pensionärsskatten. Man hycklar om jobbskatteavdragen. Först var man emot dem, men sedan accepterade man alla fem. Därmed har man godtagit den ofantliga orättvisa som pensionärsskatten innebär.

 

Det normala är att skattesatserna på pension är lägre än på lön. Det är naturligt, eftersom pensionerna är lägre än löneinkomsterna. Så är det i de andra nordiska länderna. I många fall är skatterna på pension betydligt lägre än skatterna på lön: i Frankrike 13 procent lägre, i Nederländerna 15 procent lägre och i Tyskland 18 procent lägre.

 

Bara Sverige har den omvända Robin Hood-politiken. Man tar av de fattiga (pensionärerna) och ger åt de rika (löntagarna). Statens inkomster och utgifter är ju kommunicerande kärl. Man tar av vissa och ger åt andra.

 

Att orättvisan mot pensionärerna gäller stora belopp har Skattebetalarnas förening visat. Enligt Skattebetalarna har en pensionär fått 174.000 kronor i lägre inkomst än en löntagare. Man har då utgått från en löntagare och en pensionär som hade samma inkomst 2006. Under Alliansens år 2007-2014 har löntagaren fått behålla 174.000 kronor mer efter skatt än pensionären.

 

Socialdemokraterna har också en gammal skuld till pensionärerna. Under Göran Perssons tid som statsminister överfördes 245 miljarder från AP-fonderna till statskassan. Det skedde i tre steg: med 45 miljarder 1999, 45 miljarder 2000 och 155 miljarder 2001. Pensionssystemet blev därmed underfinansierat, så att bromsen slog till gång på gång. (Ibland nämns siffran 258 miljarder. Det beror på att denna summa beräknades motsvara 245 miljarder per 1.1.1999.)

 

KG Scherman hävdar att bromsen bör avskaffas omedelbart och utan vidare utredande. 245 miljarder bör återföras till AP-fonderna. ”Till och med förre statsministern Göran Persson tycker att pengarna skall lämnas tillbaka. Det har han rätt i.” skriver Scherman.

 

Eftersom socialdemokraterna inte snabbt tycks vilja avskaffa pensionärsskatten kan de pensionärer som orkar och vill tjäna mycket pengar på att flytta utomlands. Den särskilda inkomstskatten för pensionärer som bor utomlands (SINK-skatten) är 20 procent. Om man bor i vissa länder blir skatten på pension ännu lägre, i Frankrike t.ex. 14 procent. Flertalet svenska pensionärer kan halvera sin skatt genom att lämna Sverige.

 

Är det den utvecklingen som socialdemokraterna vill främja? Förutom lägre skatt får pensionärerna i så fall ett bättre klimat och nya upplevelser. Det är dags att syna socialdemokraternas bluff när det gäller pensionärsskatten.

 

Rolf H. Lindholm

Jur. dr, F. d. minister i UD

Initiativtagare till Pensionärsupproret mot pensionärsskatten

 

Artikeln infördes i Norrköpings Tidningar (i en något förkortad version) 2014-09-19, i Barometern och Oskarshamns-Tidningen 2014-09-20, i Nerikes Allehanda 2014-09-21 i Arbetarbladet 2014-09-30, i Norrländska Socialdemokraten 2014-10-01, i Norrtelje Tidning 2014-10-01 samt i Norrbottens-Kuriren 2014-10-09. I samtliga fall publicerades debattartikeln både i papperstidningen och på nätet. Rubriken ändrades av Norrköpings Tidningar till ”Kampen mot skatten fortsätter”, i Barometern och Oskarshamns-Tidningen till ”Tänk på pensionärerna”, i Nerikes Allehanda till ”Socialdemokraterna måste göra något åt den orättvisa skatten”, i Arbetarbladet till ”Sätt stopp för omvänd Robin Hood-politik!”, i Norrländska Socialdemokraten till ”Syna deras bluff” samt i Norrtelje Tidning till ”Syna S-bluffen om pensionsskatten”. Dessutom publicerade Gefle Dagblad artikeln på nätet 2014-10-09 samt i papperstidningen 2014-10-10.