Pensionärsskatten måste avskaffas

 

En viktig orsak till att det gick som det gick i senaste valet var pensionärsskatten. Jag skrev i debattartiklar i somras: ”Man kan förutse att Alliansen gör ett katastrofval i höst. S tycks missa chansen att få fler pensionärsröster. Troligen blir därför socialdemokraternas valresultat riktigt dåligt. SD kommer förmodligen att göra ett rekordval. Det beror delvis på de andra partiernas ointresse för pensionärsskatten”.

Det är en skandal att politikerna har gjort Sverige till ett rövarsamhälle, där en stor grupp (löntagarna) plundrar en mindre grupp (pensionärerna). Så kan det inte fortsätta om det svenska samhället skall ha en framtid. Rättvisa skatter måste återinföras snabbt.

Det var Alliansen som genom jobbskatteavdragen skapade klyftan mellan löntagare och pensionärer. Under Alliansens åtta år blev det fem jobbskatteavdrag, som undan för undan ökade motsättningarna. Allra värst var det i början på 2014, då det femte jobbskatteavdraget infördes och pensionärerna samtidigt genom bromsen – för tredje gången – fick sänkt inkomst.

Socialdemokraterna motsatte sig först varje jobbskatteavdrag men accepterade sedan alla fem. S delar därför ansvaret för pensionärsskatten med Alliansen. Inte heller har S någon plan för hur pensionärsskatten snabbt skall avskaffas. Det enda löftet i valkampanjen var att c:a 100.000 garantipensionärer skulle få en skattelättnad på 76 kronor i månaden från 1 januari 2015. Den stora majoriteten pensionärer – 1,9 miljoner personer – skulle inte få någon skattesänkning alls. Därmed skulle S införa motsättningar också mellan olika pensionärsgrupper.

Det nuvarande systemet är unikt och egentligen helt obegripligt. Svenska pensionärer (med lägre inkomster) har högre skattesatser än löntagarna (med större inkomster). Det normala är att pensionärerna har lägre skatt än löntagarna. Det gäller i de andra nordiska länderna. I många fall är skatterna på pension betydligt lägre än skatterna på lön: i Frankrike 13 procent lägre, i Nederländerna 15 procent lägre och i Tyskland 18 procent lägre.

Att det rör sig om stora belopp har Skattebetalarnas förening räknat ut. Enligt Skattebetalarna har en pensionär fått 174.000 kronor i lägre nettoinkomst än en löntagare. Man har då utgått från en löntagare och en pensionär som hade samma inkomst 2006. Under Alliansens år 2007-2014 har löntagaren fått behålla 174.000 kronor mer efter skatt än pensionären.

Också på andra sätt har pensionärerna drabbats. De har tre gånger (2010, 2011 och 2014) fått sänkt pension genom bromsen.

Socialdemokraterna överförde också 245 miljarder kronor från AP-fonderna till statskassan under Göran Perssons tid som statsminister. Det skedde i tre steg: med 45 miljarder 1999, 45 miljarder 2000 och 155 miljarder 2001. Pensionssystemet blev därmed underfinansierat, så att bromsen slog till gång på gång.

KG Scherman hävdar att bromsen bör avskaffas omedelbart och utan vidare utredande. 245 miljarder bör återföras till AP-fonderna. ”Till och med förre statsministern Göran Persson tycker att pengarna skall lämnas tillbaka. Det har han rätt i.” skriver Scherman.

Många nedskärningar har dessutom drabbat pensionärerna. I Europa har Sverige det lägsta antalet sjuksängar, 2,71 bäddar per 1.000 invånare. Under de senaste fem åren har 6.000 platser på äldreboenden försvunnit. Högkostnadsskyddet för läkarvård och läkemedel har urholkats. För vissa mediciner gäller inte längre något högkostnadsskydd. Numera hör man ofta talas om sjuka pensionärer som inte har råd att hämta ut sina mediciner. Många avslöjanden i media har också visat hur pensionärer behandlas dåligt på institutioner och får undermålig mat.

Man kan fråga sig varför det aldrig finns pengar som kan ge pensionärerna en rimlig livskvalitet. Är det för att flyktingmottagandet ökar och kostar mer och mer för staten och kommunerna?

Om pensionärsskatten inte snabbt upphör kan de pensionärer som orkar och vill tjäna mycket på att flytta utomlands. Den särskilda inkomstskatten för pensionärer som bor utomlands (SINK-skatten) är 20 procent. Om man bor i vissa länder blir skatten på pension ännu lägre, i Frankrike 14 procent. Flertalet pensionärer kan halvera sin skatt genom att lämna Sverige. Är det den utvecklingen som de flesta partierna vill främja?

Många pensionärer kan komma att ”rösta med fötterna”, d.v.s. flytta bort från Sverige. Förutom lägre skatt får man i så fall ett bättre klimat och nya upplevelser.

Rolf H. Lindholm

Jur. dr, F.d. minister i UD

Initiativtagare till Pensionärsupproret mot pensionärsskatten

Se www.rolflindholm.se

Debattartikeln publicerades av Arbetarbladet på nätet 2014-12-30 och i papperstidningen 2015-01-02. Den har också varit införd i Dalarnas Tidningar (på nätet) 2015-01-06. En något förkortad version intogs av Kristianstadsbladet (både på nätet och i papperstidningen) 2015-01-10. Gefle Dagblad offentliggjorde artikeln (både på nätet och i papperstidningen) 2015-01-12. Norrköpings Tidningar publicerade en kortare version (både på nätet och i papperstidningen) 2015-01-12. I Barometern-OT infördes en förkortad version 2015-01-20.