Mats Bergquist

Även om Mats Bergquist (född 1938) inte har gett ut någon memoarbok bör han tas med i denna översikt om svenska diplomatminnen. Han har nämligen skrivit ett antal statsvetenskapliga böcker som har anknytning till hans tjänstgöring som ambassadör. Man kan nämna ”Konflikt utan ände?; Israel Palestina Arabvärlden” (1993) och ”Experimentet Blair” (2007).

Mats Bergquist är son till landshövdingen och justitieministern Thorwald Bergquist och bror till ambassadören och författaren Lars Bergquist (född 1930). Han tog studenten i Växjö och studerade sedan vid Lunds Universitet. Hans huvudämne var statskunskap. 1970 disputerade han på en avhandling om ”Sverige och EEC”. Han blev docent i statskunskap i Lund.

1964 antogs Bergquist som attaché på UD. Hans första utlandsposter var i London (under Gunnar Hägglöf) 1964-1966 och vid FN-delegationen i New York (under Sverker Åström) 1966-1968. Han var ambassadråd i Washington (under Wilhelm Wachtmeister) 1976-1981. Efter tjänstgöring på politiska avdelningen på UD blev han sedan ambassadör i Tel Aviv 1987-1992, i Helsingfors 1992-1997 och i London 1997-2004.

1987 (samma år som Bergquist kom till Israel) utbröt uppror (intifadan) på Västbanken och i Gazaområdet. Sverige var involverat i försöken att få till stånd en dialog mellan Israel och palestinierna. Efter tre års intifada kom Gulfkriget mellan Irak och den USA-ledda koalitionen. Det kriget berörde även Israel, som attackerades av Irak med 39 medeldistansrobotar av typen SCUD.

Bergquists bok är analytisk. Den rekapitulerar även den historiska utvecklingen i området sedan Sykes-Picotavtalet 1916 och Balfourdeklarationen 1917. FN:s delningsplan för Palestina kom 1947. I maj 1948 proklamerades staten Israel. Sedan dess hade Israel fått uppleva sju krig. Allvarligast var sexdagarskriget 1967 och oktoberkriget 1973. Fred har endast slutits med Egypten (1979). Israel ockuperar fortfarande Västbanken och Golanhöjderna.

Befolkningsfrågan är historiskt komplicerad. Enligt boken förnekade Israel inte längre att det finns ett särskilt palestinskt folk. Antalet judar i Israel ökade genom invandring. 1990-1992 kom t. ex. över 350.000 judar från det forna Sovjet.

I Bergquists bok diskuterades också möjliga lösningar på konflikten mellan Israel och palestinierna.

Under Bergquists tid som ambassadör i London var Tony Blair premiärminister. Han vann en storseger i valet 1997. Labour fick 418 mandat, vilket innebar en majoritet på 167 platser. Valet 2001 var också en stor seger för Blair. Även valet 2005 vann han men med sämre siffror.

I sin bok ”Experimentet Blair” skildrar Bergquist de reformer som Blair ville genomföra. Han hade fyra stora projekt: att modernisera partiet, författningen, den offentliga sektorn och Europapolitiken. 1999 reformerades överhuset alla ärftliga lorder utom 92 miste sin plats i parlamentet. Framgångarna på andra områden var mer begränsade.

Omdömena om Tony Blair i England och i omvärlden gäller mest hans krig: Serbien 1999, Sierra Leone 2000, Afghanistan 2001 och framför allt Irak 2003. Blair beslöt att backa upp president George W. Bush i kriget mot Irak. I Washington gjorde man på lösa grunder en direkt koppling mellan al-Qaida och Irak. Man påstod att Irak hade massförstörelsevapen. Inga sådana hittades dock trots ett intensivt sökande efter kriget. Saddam Hussein störtades och avrättades, men Irak kom att präglas av ett mångårigt blodigt kaos. (Jag skrev en artikel om ”Irakkriget och folkrätten” som publicerades i Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2004-2005.)

Av stort intresse är Bergquists analytiska bok ”Från kallt krig till ljummen fred; Diskussionen om systemskiftet i internationell politik efter 1989” (1998). Att det kalla kriget som pågått sedan 1948 skulle upphöra 1989 förutsåg inte några statsvetare, historiker eller ekonomer. Utvecklingen 1989-1991 var dramatisk: Berlinmuren föll, Sovjetunionen upplöstes, liksom Warszawapakten. Många republiker inom den tidigare Sovjetunionen blev självständiga (bl. a. Estland, Lettland och Litauen).

Efteråt har man konstaterat att Sovjetunionen gradvis vittrade sönder. Michail Gorbatjovs glasnost och perestrojka påskyndade processen. I sin bok ställde Mats Bergquist även frågan vad som hade börjat 1989-1991. En unipolär, multipolär eller fortsatt bipolär värld? Han konstaterade att den första euforin gick över. Ryssland utvecklades inte i demokratisk riktning som man hade hoppats. Nya motsättningar och strider uppstod.

2008 utgavs en vänbok till Mats Bergquist: ”Över vida fält; Studier i utrikespolitik, diplomati och historia”. Den innehåller många intressanta bidrag.