Reidar Ekner

1960 debuterade Reidar Ekner (1929-2014) som poet med ”Etnografika”. Det blev med åren många diktsamlingar. Ekner var dock även litteraturvetare och översättare. Han var vän med Gunnar Ekelöf och skrev ofta om dennes författarskap.

Reidar Ekner var född i Gävle. I sin doktorsavhandling 1962 behandlade han Hans Larssons syn på poesi. Ekner blev docent i litteraturhistoria med poetik vid Stockholms universitet. Redan 1953 hade han tagit över kursen ”Skriv vad du vill” inom kursverksamheten vid Stockholms högskola. Bland deltagarna fanns många senare kända författare. 1958-1973 var Ekner litteraturkritiker i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning. Han var vidare verksam som översättare av både poesi och prosa. Verk av Herman Melville, Djuna Barnes, Robert Walser och D. H. Lawrence återfinns bland prosaöversättningarna.

1967 publicerade Ekner en samling essäer om Gunnar Ekelöf: ”I den havandes liv”. 1991-1993 utgav han Ekelöfs skrifter i åtta band. Han var även aktiv i Gunnar Ekelöf-samfundet.

Förlaget Arkturus drev han 1973-1999. Där utgav han egna skrifter men också verk av andra författare, t. ex. sin översättning av Henry David Thoreaus bok ”Om civilt motstånd”.

Mest känd blev Ekners diktsvit ”Efter flera tusen rad” (1974) som handlar om dottern Torun och hennes cancersjukdom. Den har översatts till fem språk och utkom i en sjätte, omarbetad upplaga 1985.

Ekner var sedan 1994 gift med den norska författaren Eldrid Lunden. Hon blev 1996 professor i skrivkonst. Sedan 1997 var Ekner bosatt i Bø i Telemark.