Lars Vargö

Det finns ett antal svenska diplomater som har skrivit böcker om länder där de har tjänstgjort eller om internationella frågor som de har arbetat med. Det är då inte fråga om diplomatminnen i vanlig bemärkelse. Lars Vargö (född 1947) är ett exempel på detta.

Vargö kom till ambassaden i Tokyo 1978 som översättare. Hans universitetsstudier hade varit inriktade på ämnena kinesiska, japanska, historia och religionshistoria. 1972-1976 forskade han kring äldre japansk historia vid Kyoto universitet, och 1982 var han den förste som doktorerade i ämnet japanologi i Sverige.

Han tjänstgjorde vid ambassaderna i Tripoli och i Washington, men i Tokyo var han placerad fyra gånger. 1998-1999 var han ambassadör i Vilnius, 2006-2011 i Seoul samt 2011-2014 i Tokyo.

Under tjänstgöringar i Sverige var Lars Vargö under en period föredragande i Riksdagens utrikesutskott och senare under en längre period chef för Riksdagens internationella kansli.

Vargö har gett ut böcker om japansk kultur och gjort flera översättningar. Han har också tolkat haiku-dikter och annan japansk lyrik till svenska. Hans egen fyrspråkiga diktsamling ”Winter Moon” kom ut 2011. Lars Vargö är ordförande för Svenska Haikusällskapet.

1992 publicerade Vargö boken ”Den falska stillheten; Japan då och nu”. Han redogör för det moderna Japans historiska och kulturella bakgrund. Han går också in på språkets, filosofins och poesins betydelse för det japanska medvetandet.

2006 utkom hans bok ”Japan; Makt och tanke”. Han skriver om shogunerna och samurajerna och följer utvecklingen under de olika historiska perioderna, bl. a Tokugawa 1603-1868 och Meiji-restaurationen 1868, som inledde en ny period (fram till 1912).

2016 publicerade Vargö boken ”Det olyckliga århundradet; När Öst och Väst möttes”. Under hundraårsperioden 1840-1940 inföll de båda opiumkrigen i Kina (1839-1842 och 1856-1860), Taiping-upproret i Kina 1851-1864, Japansk-kinesiska kriget 1894-1895, Boxarupproret i Kina år 1900, Rysk-japanska kriget 1904-1905, Japans annektion av Korea 1910, Stillahavskriget 1931-1945 och Japansk-kinesiska kriget 1937-1945. I slutet av boken finns en utförlig kronologi om de viktigaste händelserna i Östasien från 1543 till 1946.

2019 utgav Lars Vargö boken ”Korea; En civilisation i kläm”. Underrubriken har att göra med att Korea har utsatts för ett stort antal invasioner. Vargö redogör för Koreas historia och kultur. Tryckkonsten med lösa, återanvändbara typer i metall användes i Korea 200 år före Gutenbergs bibel 1455. Risodling, järnframställning, liksom buddhismen och keramiska traditioner kom till Japan från Korea. Sedan Koreakriget 1950-1953 är den koreanska halvön delad längs 38:e breddgraden. Sydkorea och Nordkorea har gått helt olika vägar. Levnadsstandarden är mycket högre i söder. I norr har en familjediktatur (Kim Il-sung, Kim Jong-il och Kim Jong-un) haft makten.