Ingemar Lindahl

2019 utkom Ingemar Lindahls bok ”Notes from the Graveyard of Diplomats; Cyprus 2002-2004”. Han var ambassadör i Nicosia från 2004 till pensioneringen 2012. Dessförinnan var han från 2001 svensk Special Advisor for Cyprus. I boken finns utdrag från hans dagbok (skriven på engelska) från 1 november 2001 till 11 juni 2004.

Lindahl redogör för förhandlingarna för att försöka lösa Cypernfrågan. En ny FN-ledd fredsprocess startade i januari 2002. Alvaro de Soto var generalsekreterarens Special Adviser for Cyprus. Flera planer för en återförening lades fram (Annan I, II och III). En slutversion av planen presenterades för parterna den 31 mars 2004. Den 24 april samma år hölls en folkomröstning. En majoritet av turkcyprioterna röstade ja, men en majoritet av grekcyprioterna röstade nej. Därmed kollapsade försöken.

Någon lösning på konflikten mellan grekcyprioterna och turkcyprioterna har fortfarande inte uppnåtts. En positiv förändring är dock att Cypern sedan maj 2004 är medlem i EU.

Som den poet han är citerar Lindahl i sin dagbok också en hel del dikter – egna och andras.

Ingemar Lindahl (född 1946) började som aspirant på UD 1968. Hans första utlandsplaceringar var i Oslo och Buenos Aires. Läsåret 1977/1978 studerade han vid Center for International Affairs vid Harvard University. Senare tjänstgjorde han vid FN-representationen i New York och vid ambassaden i Athen. Läsåret 1990/1991 bedrev han studier vid Institute for East-West Studies i New York. 1993-2000 var han Sveriges ständiga ombud vid UNESCO i Paris.

Redan 1965 debuterade Lindahl med en diktsamling: ”Ffånetter”. Den följdes av ”Vid ljusets källa” (1967), ”Den Andra Resan” (1970) samt ”Hamlets mustascher” (1990). 2012 utgav han romanen ”Död men ganska levande”.

1980 publicerades Lindahls biografi om Nils Dardel: ”Visit hos excentrisk herre”. Den är rikt illustrerad och ger en fascinerande bild av konstnärslivet i Paris på Dardels tid. 2018 utkom hans utförliga biografi om Thora Dardel: ”Flickan som reste ensam”. Hon gifte sig 1921 med Nils Dardel. 1927 började det gnissla i äktenskapet, och Thora ville skilja sig. Nils fick samma år lunginflammation, varför de inte längre talade om skilsmässa. 1933 skilde de sig dock. Nils hade förälskat sig i Edita Morris, och Thora träffade Mac Hamilton, som hon gifte sig med 1934. Miljö- och tidsskildringen i biografin än skicklig.

1988 utkom på Macmillans förlag Ingemar Lindahls bok ”The Soviet Union and the Nordic Nuclear-Weapons-Free-Zone Proposal”.

Tillsammans med Ingmar Lindmarker utgav Lindahl 2006 boken ”Envoyén från Eslöv” om Lars-Åke Nilsson. Denne hade varit ambassadör i Prag (1988-1991), kabinettssekreterare på UD (1991-1994) och därefter ambassadör i London. Han avled dock hastigt 1996. Förutom ett fint porträtt av Lars-Åke Nilsson ger boken en inblick i vissa aspekter av UD-livet.