Henrik Amneus

I två omgångar tjänstgjorde Henrik Amneus (1935-2020) i Irak, som ambassadsekreterare 1965-1967 och som ambassadör 1988-1991. 2008 utgav han boken ”Vägval Irak”.

Amneus tog reservofficersexamen i flottan 1956 och blev civilekonom 1960. Året därpå kom han in på UD som attaché. Hans första utlandsplacering var vid ambassaden i Bryssel 1963-1965. Efter stationeringen i Bagdad tjänstgjorde han hemma på UD och därefter på ambassaden i Bukarest 1971-1975. Åren 1975-1978 arbetade han på FN-representationen i New York. Efter återkomsten till Stockholm blev han sekreterare i Utredningen om Utrikesrepresentationen, som tillsattes 1978. Från 1981 var han minister vid FN-representationen. Han hade ansvar för femte utskottet (Administrativa och finansiella frågor). Under 1987 års generalförsamling innehade han ordförandeposten i detta utskott. Från 1988 var han ambassadör i Bagdad och 1993-1996 chef för delegationen vid Europarådet i Strasbourg. 1996 och 1997 var han verksam i Kroatien, 1997 som chef för den representation som OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) hade där. 1999 placerades han på UD:s Mellanöstern- och Nordafrikaenhet.

Vägval Irak” ger en utmärkt översikt om utvecklingen i landet. Geografiskt motsvarar Irak ganska väl det historiska Mesopotamien, tvåflodslandet vid Eufrat och Tigris. På 600-talet kom den arabiska erövringen. I Irak finns några av islams mest heliga platser. Under kalifatet i Bagdad blomstrade kultur och vetenskap. Skrifter från det klassiska Hellas och Rom översattes. Senare kunde de översättas till europeiska språk och hade därmed räddats åt eftervärlden.

1258 skövlades Bagdad av mongolerna. Irak kom under osmanskt styre 1258-1918. Efter första världskriget tilldelades Storbritannien de osmanska provinserna Bagdad och Basra. Om den norra provinsen Mosul tvistade engelsmän, fransmän och turkar. Från 1925 kom i princip hela Mesopotamien att ingå i det brittiska mandatet Irak. 1932 blev Irak fritt, och 1958 störtades den irakiska monarkin. 1979 blev Saddam Hussein president. 1980-1988 pågick kriget mot Iran. 1981 bombade Israel kärnenergianläggningen i Osirak.

Flera svenskar anlitades av FN i Irak. 1980 utsågs Olof Palme till medlare mellan Irak och Iran med Jan Eliasson som medarbetare. 1988 blev Eliasson generalsekreterarens personlige representant med uppgift att övervaka att avtalet om vapenstillestånd som trädde i kraft den 20 augusti 1988 efterlevdes. Sedan dess råder varken krig eller fred mellan de båda länderna.

Den 2 augusti 1990 invaderades Kuwait av Irak. Genom en FN-insats under amerikansk ledning i januari 1991 tvingades de irakiska trupperna bort från Kuwait.

2003 gick Förenta Staterna och Storbritannien till angrepp mot Irak. Saddam Hussein störtades och avrättades. (Jag skrev om det folkrättsstridiga anfallet i min artikel ”Irakkriget och folkrätten” i Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2004-2005 – den finns även i min bok ”Folkrätt och utrikespolitik” (2008).) Amneus beskriver det kaos som härskade i Irak åren efter invasionen 2003.

Henrik Amneus behöll sitt intresse för Mellanöstern och särskilt Irak även efter pensioneringen 2002 och skrev artiklar i Svenska Dagbladet.