Dag Bergman

1945 blev Dag Bergman (1914-1984) attaché i UD. Det var då 14 sökande till 7 poster. Han hade tagit en fil. kand. i Uppsala 1938 och en jur. kand. i Stockholm 1944. Under vinterkriget i Finland hade han deltagit som frivillig.

Dag Bergman var äldre bror till Ingmar Bergman. Deras föräldrar var prästen Erik Bergman och sjuksköterskan Karin Bergman (född Åkerblom). Bröderna Bergman hade också en yngre syster, Margareta.

Diplomatiska utlandsposter hade Dag Bergman i Prag, London, New Delhi, Oslo och Ankara. Till Athen kom han 1963 och var chargé d´affaires 1967-1972 och ambassadör 1972-1973. Därefter var han generalkonsul i Hongkong 1974-1980. Från 1960-talet var Bergman förlamad av polio och rullstolsbunden.

Av Dag Bergman finns ett memoarmanuskript på Riksarkivet. Det bär titeln ”Wild Strawberries, Bitter Olives; Memoirs from my early years”. En alternativ titel ”In the Shadow of Ingmar Bergman” är överstruken. Manuskriptet är ofullständigt. Av 197 maskinskrivna sidor finns bara 128. Dessutom har vissa delar i den tillgängliga texten överkorsats men kan läsas. – Manuskriptet fanns i systern Margaretas dödsbo.

När det gäller barndomen skrev Dag Bergman en del om faderns hårda uppfostringsmetoder. Dag fick slag på kinderna. Ingmar blev sällan bestraffad, men det hände. – Karin Bergman beklagade vid några tillfällen att hon hade gift sig med en präst.

Ingmar ville inte gå i kindergarten och slapp det. Bröderna gick i en privatskola. Där förekom spöstraff. Somrarna tillbringade familjen på en ö i skärgården. Dag tog studenten med ganska bra betyg när han var 18 år. Ingmar klarade sig dåligt i det muntliga provet i historia, när han skulle redogöra för det brittiska imperiets uppkomst och utveckling.

Dag hade läst ryska vid universitetet och fortsatte ett tag dessa studier i Tartu (Dorpat) i Estland. Han skriver en del om detta i memoarutkastet. Efter sin fil. kand. började Dag läsa juridik för att sedan söka in på UD. Eftersom andra världskriget utbröt kunde han inte ta sin jur. kand. förrän 1944. Från vinterkriget nämner han några erfarenheter: den enorma kylan (- 40 grader) och det fina kamratskapet i den svenska truppen. Efter vinterkrigets slut blev han inkallad, sedan tyskarna den 9 april 1940 hade angripit Danmark och Norge. Dag fick intervjua flyktingar som kom till Hälsingborg. Senare hade han samma uppgift vid gränsen mot Finland. Efter kriget blev Dag delegat i Grekland för Röda Korset, som distribuerade mat och medicin.

Man förstår av manuskriptet att det inte alltid var så lätt att vara bror till den berömde Ingmar Bergman. När Dag fick frågan om han var Ingmar Bergmans bror svarade han ibland att Ingmar Bergman var HANS bror. Dag kallar Ingmar ”this difficult person”. Manuskriptet avslutas med ett avsnitt om Ingmar Bergmans fem fruar.