Magnus Robach

2022 utgav Magnus Robach (född 1952) boken ”Solens ursprung; Japan i förändring”. Det är en faktaspäckad bok om japanerna och det japanska samhället. Robach tjänstgjorde i två omgångar i Tokyo: som pressattaché 1982-1986 och som ambassadör 2014-2019.

Magnus Robach hade journalistexamen och anställdes på UD 1976 som aspirant. Han tjänstgjorde i Kairo 1977-1980 och i Paris 1980-1982. 1993-1998 var han minister och andreman på ambassaden i Paris. 1998-2002 var Robach departementsråd och chef för UD:s Afrikaenhet och 2002-2005 chef för UD:s EU-enhet. 2005-2007 var han ambassadör och chef för Statsrådsberedningens EU-kansli. Han hade ambassadörsposter i Belgien 2007-2011, i Brasilien 2011-2014 samt därefter i Japan.

I sin bok ger Robach en fyllig bild av japanernas särart. Han skriver om Japans historia, om Hiroshima och Fukushima, om Japans demokrati, om shintoismen, om den japanske kejsaren och tronföljden, om den japanska familjen (kapitlet ”Kvinnor och män, mödrar och söner”), om Japans nya ekonomi, om det kreativa Japan (emojier, Nobelpriser och robotar), om Japans ställning i Asien samt om Japan som militär frontstat.

Det nya världsläget (efter Rysslands angrepp på Ukraina) anser Robach vara mardrömslikt för Japan – med Ryssland, Kina och Nordkorea nära inpå sig och USA som en nära allierad vars framtida kurs är osäker. De japanska självförsvarsstyrkorna har med åren fått vidgade uppgifter. Efter 1998, då Nordkorea avfyrade en medeldistansrobot tvärs över det japanska luftrummet, började Japan investera i ett missilförsvar.

Ryūkyūöarnas betydelse har ökat. På Okinawas huvudö finns den största koncentrationen av amerikansk militär i Japan. Men lokalbefolkningen gör motstånd mot militära installationer i allmänhet och mot de amerikanska baserna i synnerhet. I förhållande till Kina iakttar Japan säkerhetspolitisk försiktighet generellt, och särskilt när det gäller Taiwan.

Några japanska särdrag kan nämnas. Att Japan har dödsstraff och en mycket restriktiv asylpolitik kritiseras ofta, men regeringen hänvisar då till den allmänna opinionen. En viss rättsosäkerhet orsakas av åklagarväsendets hegemoni i brottsutredningarna.

När det gäller ekonomin finns två mörka moln på himlen: statsfinanserna (den stora statsskulden) och energipriserna (som väntas stiga).

I boken finns ett antal instuckna personporträtt, som lättar upp texten. I motsats till många andra svenska böcker på senare år är Robachs bok nästan helt fri från korrekturfel.